Skontaktuj się z nami

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach świadczenia usługi edukacyjnej - uczestnictwa w kursach nauki języka obcego jest Szkoła Języków Obcych English-Edu Agata Świerczyńska z siedzibą w Markach przy ul. Środkowej 3, adres e-mail: info@english-edu.pl.

2. Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usługi edukacyjnej, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w wybranym kursie nauki języka obcego (świadczenia usługi edukacyjnej w danym roku szkolnym) lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających ze świadczenia usługi edukacyjnej.

Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

4. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom trzecim. Wyjątek stanowi biuro rachunkowe, z usług których korzysta szkoła.

5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Marki

Ul. Grunwaldzka 4a/1 

tel. 502-428-722

info@english-edu.pl

właściciel: Agata Świerczyńska

Dane do przelewu:
English-Edu Agata Świerczyńska ul. Grunwaldzka 4a/1 05-270 Marki
BANK ING: 04 1050 1777 10 0000 90 633 657 70